HR Kennisnetwerk

HR Kennisnetwerk brengt Human Resources-professionals uit de regio Holland-Rijnland samen. Een groeiend aantal bedrijven en organisaties is lid van de stichting en neemt actief deel aan activiteiten.

Directeuren, hoofden van dienst, PZ-medewerkers…, HR Kennisnetwerk staat open voor iedereen die op wat voor manier dan ook met HR te maken heeft. Elk heeft zijn eigen expertise en specialisme. 

Doel: de onderlinge banden op HR-gebied versterken. Op die manier ontstaat een krachtig netwerk. Leden weten elkaar in de dagelijkse praktijk te vinden. Zij wisselen kennis en ervaringen uit. Maar zij benutten de contacten ook om zaken op het gebied van arbeidsmobiliteit (re-integratie, bemiddeling naar ander werk e.d.) onderling te regelen.